V současné době jsme jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice.

Veolia Komodity ČR vznikla v roce 1999. Od roku 2001 je společnost držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem. Zákazníkům dodáváme ročně přibližně 1,7 TWh elektrické energie, a to na všech napěťových hladinách, a 1,6 TWh zemního plynu.

žárovka 925x300

Klíčové údaje za rok 2021

  • Obrat: 5,6 mld. Kč
  • Počet zaměstnanců: 9
  • Dodávka elektřiny: 1,69 TWh
  • Dodávka zemního plynu: 1,6 TWh

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021
VZ_VEKOM_CZ_2021_nahled.pdf
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva Veolia Komodity ČR 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Veolia Komodity ČR 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Veolia Komodity ČR 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Veolia Komodity ČR 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Dalkia Commodities CZ 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Dalkia Commodities CZ 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Dalkia Commodities CZ 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva Dalkia Commodities CZ 2010