cs

Společně2030

Při výrobě tepla i chladu používáme nejmodernější techniku a technologie. Veolia. Energie budoucnosti

Více informací

Energie na míru

Dodáváme elektřinu a plyn

V roce 2021 jsme našim zákazníkům dodali více něž 1,7 TWh elektřiny a 1,6 TWh plynu.

Více informací

Naši klienti

Našimi klienty jsou města, velké průmyslové podniky i střední a malé firmy.

Více informací

Veolia Komodity ČR, s.r.o.

V současné době jsme jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Veolia Komodity ČR vznikla v roce 1999. Od roku 2001 je společnost držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem. Zákazníkům dodáváme ročně přibližně 1,7 TWh elektrické energie, a to na všech napěťových hladinách, a 1,6 TWh zemního plynu.

Vývoj cen energií na komoditních trzích

Společně 2030

Společně 2030

Uvědomujeme si, že naše Země je jen jedna. Proto investujeme do modernizace a ekologizace všech našich provozů. Do roku 2030 jsme se zavázali, že odstoupíme od uhlí - a i když je to až poměrně za dlouho, už pro to děláme maximum dnes.

Více informací
Etická linka

Etická linka

Dodržování pravidel, poctivost, boj s korupcí či s porušováním pravidel a respekt, jsou hodnoty celosvětové skupiny VEOLIA.

Více informací