Zákazníci Veolia Komodity ČR, s.r.o. dle Nařízení vlády  č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřinu a plynu v mimořádné tržní situaci (dále také jen „Nařízení“), mohou prohlášení, oznámení nebo výkaz dle ust. § 6 a § 7 Nařízení zasílat datovou schránkouna emailovou adresu  "info.komodity@veolia.com", nebo v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V případě zaslání dokumentu na emailovou adresu musí být dokument opatřen uznávaným elektronickým podpisem. K předání stanovených informací jiným způsobem se nepřihlíží.

Zákazník musí dle Nařízení prohlášení poskytnout nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny/plynu.

Vzory prohlášení jsou obsaženy v přílohách Nařízení.

Nařízení vlády č. 298-2022 Sb.pdf