Aktualizováno 6.1.2023

Zákazníci Veolia Komodity ČR, s.r.o. dle Nařízení vlády  č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřinu a plynu v mimořádné tržní situaci (dále také jen „Nařízení“), mohou prohlášení, oznámení nebo výkaz dle ust. § 6 a § 7 Nařízení zasílat datovou schránkouna emailovou adresu  "info.komodity@veolia.com", nebo v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V případě zaslání dokumentu na emailovou adresu musí být dokument opatřen uznávaným elektronickým podpisem. K předání stanovených informací jiným způsobem se nepřihlíží.

Zákazník musí dle Nařízení prohlášení poskytnout nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny/plynu.

Vzory prohlášení jsou obsaženy v přílohách Nařízení.

Nařízení vlády č. 298-2022 Sb.pdf

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2982022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní.pdf

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.:

Novelizace_2_Nařízení_298_2022.pdf