Jednorázový nákup

Jedná se o standardní nákup celého předpokládaného objemu plynu na příslušný kalendářní rok k určitému datu stanovenému zákazníkem. Graf jednorázového nákupu - PLYN

Postupný nákup

Jedná se o nákup, případně je možný za určitých podmínek i zpětný odprodej plynu, v několika krocích, nákup/prodej probíhá v okamžiku zadání pokynu ze strany zákazníka, nebo automaticky k předem určenému termínu až do výše předpokládané spotřeby zákazníka.

Pro výpočet ceny lze používat tyto produkty (včetně jejich kombinace):
> Roční pásmo – EEX NCG CAL
> Čtvrtletní pásmo – EEX NCG Q
> Měsíční pásmo – EEX NCG M

Nákup může probíhat na tzv. živých cenách, kdy zákazník se rozhoduje okamžitě dle ceny na burze (BEST ASK PRICE), nebo nákup může proběhnout až na tzv. zavírací ceně příslušného obchodního dne (SETTLEMENT/CLOSING PRICE)

K výše uvedené ceně se pak buď připočte koeficient, který v sobě již zahrnuje náklady na tvarování diagramu zákazníka a marži obchodníka nebo se příslušná cena produktu koeficientem vynásobí a výsledkem je pak konečná cena pro zákazníka.

Nabízíme rovněž možnost automatického nákupu za určitý časový interval (např. období leden-říjen), kdy v tomto intervalu dochází k nákupu plynu každý den (dle stanoveného produktu) a výsledná cena je tvořena průměrem těchto cen.

Protože jsme si vědomi, že každý zákazník má jiné potřeby, nabízíme i jiné produkty šité na míru dle požadavku zákazníka. Graf postupného nákupu - PLYN

Tarifní struktura

Výsledná cena má jednotarifní strukturu a je platná po celou dobu příslušného fakturačního období. Po dohodě je možná i jiná tarifní struktura odpovídající požadavkům zákazníka.

Bonusový modul

U velkých zákazníků nabízíme možnost získat slevu z výsledné ceny plynu v případě, že se zákazník rozhodne upřesňovat svou denní spotřebu ve smluvených lhůtách a odhad spotřeby bude v rozmezí předem dohodnuté hodinové tolerance.