Výkup elektřiny od nezávislých výrobců

Nabízíme výkup přebytků elektřiny od nezávislých výrobců z obnovitelných (OZE) i neobnovitelných zdrojů energie. Jsme spolehlivým partnerem garantujícím včasné platby, nabízíme tržní ceny výkupu elektrické energie a dáváme přednost seriózní a dlouhodobé spolupráci opřené o vzájemnou důvěru. S výrobci elektřiny spolupracujeme dlouhodobě od roku 2005 a s výkupem elektřiny máme bohaté zkušenosti. Nabízíme také převod certifikátů původu elektřiny z OZE, které následně společně s elektřinou dodáváme zákazníkům požadujícím krytí vlastní spotřeby ze zelené energie.
Výrobcům elektřiny nabízíme níže uvedené produkty spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku, jejichž výsledná cena může být fakturována v CZK/MWh, nebo EUR/MWh.


Jednorázový prodej

Jedná se o standardní prodej celého předpokládaného objemu elektřiny na příslušný kalendářní rok k určitému datu stanovenému zákazníkem. Graf jednorázového prodeje - ELE

Postupný prodej

Jedná se o prodej v několika krocích. Prodej probíhá v okamžiku zadání pokynu ze strany výrobce, nebo automaticky k předem určenému termínu až do výše jeho předpokládané výroby.

Pro výpočet ceny lze používat tyto produkty (včetně jejich kombinace):
> Roční pásmo – F PXE CZ BL CAL
> Čtvrtletní pásmo – F PXE CZ BL Q
> Měsíční pásmo – F PXE CZ BL M
> Hodinové pásmo – OTE SPOT MARKET BASE LOAD

Prodej může probíhat na tzv. živých cenách, kdy se zákazník rozhoduje okamžitě dle ceny na burze (BEST BID PRICE), nebo prodej může proběhnout až na tzv. zavírací ceně příslušného obchodního dne (SETTLEMENT/CLOSING PRICE).

Od výše uvedené ceny se pak buď odečte koeficient, který v sobě již zahrnuje náklady na tvarování diagramu výrobce a marži obchodníka, nebo se příslušná cena produktu koeficientem vynásobí a výsledkem je pak konečná cena pro výrobce.

Nabízíme rovněž možnost automatického prodeje za určitý časový interval (např. období leden-říjen), kdy v tomto intervalu dochází k prodeji elektřiny každý den (dle stanoveného produktu) a výsledná cena je tvořena průměrem těchto cen.

Protože jsme si vědomi, že každý zákazník má jiné potřeby, nabízíme i jiné produkty šité na míru dle požadavku výrobce. Graf postupného prodeje - ELE

Tarifní struktura

Výsledná cena má většinou jednotarifní strukturu a je platná po celou dobu příslušného fakturačního období. Po dohodě je možná i jiná tarifní struktura odpovídající požadavkům výrobce (vysoký/nízký tarif apod.).