Ve spolupráci se sesterskou společností nabízíme široké spektrum doplňkových služeb:

Expertní činnost

  • Revizní činnosti v oblastech vyhrazených elektrozařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení a zdvihacích zařízení.
  • Činnosti vibrační diagnostiky, termovize, nedestruktivní kontroly (RT, PT, VT atd.) a poradenství v oblasti materiálové diagnostiky.
  • Dodávka a implementace systému s on-line přístupem k informacím o energiích a jejich následné zpracování do reportů (časových i výrobně relačních).

Servis a montáže elektrozařízení, kotlů, točivých strojů

  • Sušení transformátorů a transformátorového oleje.
  • Čištění a impregnace vinutí motorů, transformátorů, rozvaděčů a jiných zařízení.
  • Odborná měření (izolační odpory, ztrátový činitel, převody napětí…).
  • Montáže, opravy a údržba zařízení bez omezení napětí.
  • Komplexní služby spojené se systémy dálkového vytápění.

Chemické služby

  • Služby akreditovaných chemických laboratoří (rozbor tuhých paliv, biopaliv, průmyslových vod, olejů atd.).