Zákaznický portál - zákazníci

Zákaznický portál - výrobce

 

Pokud jste náš zákazník a rádi byste měli přehled o své spotřebě a vystavených fakturách, ale nemáte přihlašovací údaje, obraťte se prosím na Útvar prodeje konečným zákazníkům.

Legislativa
Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 165/2012 Sb.
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření s energií
Vyhláška č. 82/2011
znamená vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, v platném znění


Vyhláška č. 540/2005
znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu
č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění

Vyhláška č. 408/2015
znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění

Vyhláška č. 16/2016
znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění


Vyhláška č. 545/2006
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenstvíVyhláška č. 80/2010
znamená vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, v platném znění.
     
 
Uvedený seznam má pouze informativní charakter, který slouží pro rychlou orientaci a souhrnný přehled ve vybraných právních předpisech. Společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., neodpovídá za úplnost a komplexnost legislativních předpisů zde uveřejněných.
Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
Cenové rozhodnutí 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017,
o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynuCenové rozhodnutí 4/2017 ze dne 26. září 2017,
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
Cenové rozhodnutí 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017,
kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí NN

Cenové rozhodnutí 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny    
Informace k REMIT
REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je evropské nařízení parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, které vešlo v platnost 28. 12. 2011. REMIT si klade za cíl zvýšení transparentnosti a zajištění konkurenceschopného tržního prostředí. Toto nařízení se týká všech osob, které provádějí transakce minimálně na jednom velkoobchodním trhu s energiemi, a provozovatelů přenosových či přepravních soustav.
V souvislosti s nařízením REMIT Evropská komise přijala v roce 2014 prováděcí nařízení č. 1348/2014 o oznamování údajů. Tímto prováděcím nařízením se upřesňují lhůty, povinnosti a pravidla, které musejí být dodržovány. Mezi nejzásadnější patří povinnost registrovat se u národního regulátora trhu do registru účastníků trhu a povinnost ukládající subjektům na energetickém trhu zveřejňovat důvěrné informace, obchodní a fundamentální data, která jsou následně zaváděna do jednotné databáze Agentury ACER.
Více informací k nařízení REMIT, definici obchodů a účastníků trhu, kterých se oznamovací povinnost týká, naleznete na následujících odkazech:
Obecné informace zveřejněné na stránkách Energetického regulačního úřadu Otázky a odpovědi k nařízení REMIT vydané Energetickým regulačním úřadem
Registr účastníků trhu CEREMP na stránkách ACER – REMIT
Kontrolní seznam evropského spotřebitele
Kontrolní seznam evropského spotřebitele zveřejněný v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.
Formuláře odstoupení od smlouvy dle energetického zákona / občanského zákoníku

Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 1829 OZ

Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 11a odst. 5 EZ

Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 11a odst. 3 EZ