Spouštíme nový webový portál

Našim zákazníkům, kteří využívali webový portál SAVS, jsme připravili nové, uživatelsky přívětivé řešení zákaznického portálu. 

Nový webový portál poskytuje zejména tyto funkcionality:

  • Zobrazení informací o klientovi a odběrném místě a jeho technických parametrech.
  • Zobrazení informací o smlouvě a souvisejících dokladů (faktury, zálohy).
  • Zobrazení informací o hodinové spotřebě odběrného místa, popř. skupiny odběrných míst (pro měření typu A/B).
  • Vložení plánu spotřeby pro odběrné místo, popř. pro skupinu odběrných míst.
  • Možnost požádání o měsíční / roční rezervovanou kapacitu odběru.
  • Možnost odeslání Požadavku / Reklamace k evidované smlouvě.

Nový portál je optimalizován pro 3 poslední verze internetových prohlížečů MS Explorer (verze 9, 10, 11), Mozilla Firefox (verze 47, 48, 49) a Chrome (verze 52, 53, 54).

Pokud jste doposud zákaznický portál nevyužívali a rádi byste měli přehled o své spotřebě a vystavených fakturách, obraťte se prosím na svého obchodního zástupce, který Vám zašle přihlašovací údaje.

 Pevně věříme, že nový webový portál přispěje ke zkvalitnění našich služeb a povede k Vaší spokojenosti.