Nové Cenové rozhodnutí ERÚ a změna podpory OZE

Dne 25. listopadu 2016 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenové rozhodnutí č. 8/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, a č.  7/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.
Dne 29. listopadu 2016 pak ERÚ vydal tiskovou zprávu k Notifikačnímu řízení a podpoře OZE v cenových rozhodnutích ERÚ, ve které předsedkyně ERÚ Alena Vitásková komentuje výši podpory obnovitelným zdrojům. Vypsaná cenová rozhodnutí zahrnují podporu pouze ve výši 2,6 miliard Kč, jelikož ERÚ dosud neobdržel platné notifikace od Evropské komise. Pokud však bude podpora obnovitelným zdrojům kompletně notifikována, její výše by v příštím roce měla dosáhnout celkově 46 miliard Kč. ERÚ dal jasně najevo, že je připraven změnová cenová rozhodnutí bez dalšího vypsat bezodkladně, jakmile dostane platná notifikační rozhodnutí: „Jestliže notifikační rozhodnutí nebudou požadovat zásahy do legislativy nebo se podstatným způsobem neodchýlí od očekávání, které panovalo před zahájením veřejného konzultačního procesu, využije ERÚ zkrácených lhůt a dopředu připravených materiálů. Změnová cenová rozhodnutí, která nahradí již vydaná, bychom potom mohli vydat do první půlky ledna příštího roku. Na základě nových podkladů se bude měnit nejenom výplata, ale i výběr prostředků na podporu obnovitelných zdrojů,“ shrnuje situaci Alena Vitásková.

Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst pod tímto odkazem

Všechna cenová rozhodnutí můžete nalézt na stránkách ERÚ pod tímto odkazem, případně na našich stránkách v sekci "Zákaznický portál".