Elektřina s certifikátem

 

Řada našich zákazníků uplatňuje politiku šetrnosti k životní prostředí a požaduje, aby jejich spotřeba elektřiny byla kryta výrobou z obnovitelných zdrojů energie. Pro tyto podniky nabízíme elektřinu, která nese certifikát původu. Naši zákazníci se tak mají možnost na trhu prezentovat jako „planet-friendly“  a označit např. své výrobky značkou šetrnosti.
Původ elektřiny vyrobené z OZE je certifikován prohlášením o uplatněných zárukách původu, které vydává Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE). Certifikáty uvedené v tomto prohlášení jsou uplatněny v souladu s organizačními opatřeními Evidence záruk původu OTE a reprezentují objem elektřiny dodané zákazníkovi (odběrateli) v daném období. Certifikáty, resp. záruky původu se uplatňují na množství elektřiny odebrané ze sítě, přičemž 1 certifikát = 1 MWh odebrané elektřiny.

Pokud byste ve Vaší společnosti také rádi prokázali odpovědný přístup k životnímu prostředí, naši obchodníci s Vámi nabídku rádi prokonzultují.